Kursy ogólne

Kursy ogólne – z języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, francuskiego oraz rosyjskiego nastawione są na wszechstronny rozwój czterech sprawności językowych tj.: pisania, mówienia, słuchania, czytania, niezbędnych do porozumiewania się w języku obcym we wszystkich sytuacjach codziennych i zawodowych. Podczas zajęć wykorzystywane są różnorodne metody i techniki nauczania ze szczególnym naciskiem na komunikację.