Adult

Adult (18 +) –  kursy ogólno-językowe nastawione są na wszechstronny rozwój czterech sprawności językowych: pisania, mówienia, słuchania i czytania, które niezbędne są do porozumiewania się w języku obcym we wszystkich  sytuacjach codziennych i zawodowych. Metody nauczania oparte są na stworzeniu kontekstu jednoznacznie ilustrującego prezentowane słownictwo lub struktury językowe (meaningful context), a następnie organizowaniu zadań umożliwiających komunikację oraz działanie. Głównym celem naszych kursów jest zdobycie umiejętności komunikacji w obcym języku. W związku z tym na każdych zajęciach  strategie komunikacyjne zajmują minimum 40 minut zaczynając już od poziomu początkującego. Tę minimalną ilość czasu można zwiększyć, jeśli istnieje taka indywidualna potrzeba grupy lub wymaga tego omawiane zagadnienie. Czas poświęcony rozwijaniu umiejętność komunikacyjnych wzrasta wraz ze wzrostem poziomu zaawansowania.

Częstotliwość zajęć: 2 razy w tygodniu po 90 minut.