Rekrutacja

Ruszyła rekrutacja na bezpłatne kursy języka angielskiego i zajęć komputerowych. Zapraszam osoby chętne do uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach organizowanych przez naszą firmę. Osoby zainteresowane udziałem w bezpłatnych szkoleniach muszą wypełnić i dostarczyć wypełnione dokumenty: Formularz rekrutacyjny Projektu Informacja o uczestnikach Projektu Oświadczenie uczestnika Projektu

Poziom UPPER-INTERMEDIATE – B2

Czyli poziom średnio-zaawansowany wyższy następuje po co najmniej trzyletniej nauce i jest kontynuacją poziomu Intermediate. Osoby, które wcześniej nie uczęszczały na kursy na niższych poziomach muszą zdać test wstępny. Uczniowie na tym poziomie ugruntowują już zdobytą wiedzę, poszerzają ją i aktywnie z niej korzystają. Po ukończeniu tego kursu, uczestnicy znają już wszystkie czasy, stronę bierną[…]

Poziom INTERMEDIATE – B1

Czyli poziom  średnio-zaawansowany następuje po co najmniej dwóch latach nauki i jest kontynuacją poziomu Pre-Intermediate. Uczniowie na tym poziomie posługują się językiem angielskim w typowych i najczęściej spotykanych sytuacjach życiowych, ale w sposób bardziej zaawansowany niż na poprzednich poziomach. Znajomość języka angielskiego na tym poziomie pozwala również na porozumiewanie się w sytuacjach niecodziennych, a jednak[…]

Poziom PRE-INTERMEDIATE – A2

Tłumacząc dosłownie to poziom średnio-zaawansowany niższy. Poziom ten jest przeznaczony dla uczniów, którzy kontynuują naukę bądź zdali egzamin wstępny na ten poziom. Poziom ten jest uzupełnieniem i rozszerzeniem poziomu Beginners. Studenci poznają nowe struktury gramatyczne i rozwijają słownictwo dotychczas nabyte. Ćwiczą zdobytą wiedzę pod kątem różnych sytuacji życiowych tj.: wyrażanie opinii, sytuacje na lotnisku, opis[…]

Poziom BEGINNERS – A1

Jest  to poziom dla początkujących. Uczestniczy kursu  poznają podstawy języka pod kątem wszystkich umiejętności językowych tzn.: mówienie, pisanie, słuchanie i czytanie. Wiedza ta jest czysto praktyczna i już od pierwszych spotkań studenci potrafią przedstawić się, zamówić hotel a pod koniec kursu potrafią również przeprowadzić prostą rozmowę telefoniczną, napisać krótki list lub przeczytać ogłoszenie prasowe.

Adult

Adult (18 +) –  kursy ogólno-językowe nastawione są na wszechstronny rozwój czterech sprawności językowych: pisania, mówienia, słuchania i czytania, które niezbędne są do porozumiewania się w języku obcym we wszystkich  sytuacjach codziennych i zawodowych. Metody nauczania oparte są na stworzeniu kontekstu jednoznacznie ilustrującego prezentowane słownictwo lub struktury językowe (meaningful context), a następnie organizowaniu zadań umożliwiających[…]

Teen

Teen (11–17 lat) – grupa ta jest bardzo ważnym etapem w rozwoju umiejętności językowych dziecka. Sposób wprowadzania nowego materiału dla tej grupy wiekowej to wielka przygoda dla nauczyciela i uczniów. Materiały dodatkowe są skrupulatnie dobierane przez nauczyciela, aby jak najlepiej odzwierciedlały świat nastolatka. Lektorzy wybierają najbardziej odpowiednie strategie nauczania, dostosowane do wieku i temperamentu uczniów.[…]

Junior

Junior (7-10 lat) – zajęcia w tej grupie prowadzone są przez filologów angielskich, którzy przeszli specjalistyczne szkolenia pod kątem nauczania dzieci młodszych. Materiał metodyczny jest szczegółowo dobrany do zainteresowań, tempa nauki i temperamentu dzieci. Nauka języka angielskiego w grupach Junior (7-10 lat) prowadzona jest głównie w formie zabawy, gry, piosenki i naturalnego sposobu przyswajania języka.[…]

Kids

KIDS (3-6 lat) to grupa, w której dzieci odkrywają świat w nowy sposób, za pomocą obcego języka. Jest to dla nich nowe doświadczenie, które, jeśli jest odbierane pozytywnie, zaowocuje chęcią dalszej nauki. To zdobywanie wiedzy poprzez gry i zabawy, a także, dla niektórych dzieci, pierwszy kontakt z rówieśnikami. Rolą nauczyciela jest stymulowanie procesów  poznawczych dzieci[…]