Adult

Adult (18 +) –  kursy ogólno-językowe nastawione są na wszechstronny rozwój czterech sprawności językowych: pisania, mówienia, słuchania i czytania, które niezbędne są do porozumiewania się w języku obcym we wszystkich  sytuacjach codziennych i zawodowych. Metody nauczania oparte są na stworzeniu kontekstu jednoznacznie ilustrującego prezentowane słownictwo lub struktury językowe (meaningful context), a następnie organizowaniu zadań umożliwiających[…]

Teen

Teen (11–17 lat) – grupa ta jest bardzo ważnym etapem w rozwoju umiejętności językowych dziecka. Sposób wprowadzania nowego materiału dla tej grupy wiekowej to wielka przygoda dla nauczyciela i uczniów. Materiały dodatkowe są skrupulatnie dobierane przez nauczyciela, aby jak najlepiej odzwierciedlały świat nastolatka. Lektorzy wybierają najbardziej odpowiednie strategie nauczania, dostosowane do wieku i temperamentu uczniów.[…]

Junior

Junior (7-10 lat) – zajęcia w tej grupie prowadzone są przez filologów angielskich, którzy przeszli specjalistyczne szkolenia pod kątem nauczania dzieci młodszych. Materiał metodyczny jest szczegółowo dobrany do zainteresowań, tempa nauki i temperamentu dzieci. Nauka języka angielskiego w grupach Junior (7-10 lat) prowadzona jest głównie w formie zabawy, gry, piosenki i naturalnego sposobu przyswajania języka.[…]

Kids

KIDS (3-6 lat) to grupa, w której dzieci odkrywają świat w nowy sposób, za pomocą obcego języka. Jest to dla nich nowe doświadczenie, które, jeśli jest odbierane pozytywnie, zaowocuje chęcią dalszej nauki. To zdobywanie wiedzy poprzez gry i zabawy, a także, dla niektórych dzieci, pierwszy kontakt z rówieśnikami. Rolą nauczyciela jest stymulowanie procesów  poznawczych dzieci[…]