Kursy egzaminacyjne

Kursy egzaminacyjne – FCE, CAE, CPE, BEC, TOEIC, egzamin gimnazjalny, egzamin maturalny nastawione są na zebranie, uzupełnienie wiedzy na odpowiednim poziomie oraz na zapoznanie ze strukturą danego egzaminu, jego wymogami, typami pytań. Zajęcia prowadzone są w oparciu o podręczniki oraz testy i autentyczne materiały egzaminacyjne.

Kursy ogólne

Kursy ogólne – z języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, francuskiego oraz rosyjskiego nastawione są na wszechstronny rozwój czterech sprawności językowych tj.: pisania, mówienia, słuchania, czytania, niezbędnych do porozumiewania się w języku obcym we wszystkich sytuacjach codziennych i zawodowych. Podczas zajęć wykorzystywane są różnorodne metody i techniki nauczania ze szczególnym naciskiem na komunikację.