Poziom UPPER-INTERMEDIATE – B2

Czyli poziom średnio-zaawansowany wyższy następuje po co najmniej trzyletniej nauce i jest kontynuacją poziomu Intermediate. Osoby, które wcześniej nie uczęszczały na kursy na niższych poziomach muszą zdać test wstępny. Uczniowie na tym poziomie ugruntowują już zdobytą wiedzę, poszerzają ją i aktywnie z niej korzystają. Po ukończeniu tego kursu, uczestnicy znają już wszystkie czasy, stronę bierną[…]

Poziom INTERMEDIATE – B1

Czyli poziom  średnio-zaawansowany następuje po co najmniej dwóch latach nauki i jest kontynuacją poziomu Pre-Intermediate. Uczniowie na tym poziomie posługują się językiem angielskim w typowych i najczęściej spotykanych sytuacjach życiowych, ale w sposób bardziej zaawansowany niż na poprzednich poziomach. Znajomość języka angielskiego na tym poziomie pozwala również na porozumiewanie się w sytuacjach niecodziennych, a jednak[…]

Poziom PRE-INTERMEDIATE – A2

Tłumacząc dosłownie to poziom średnio-zaawansowany niższy. Poziom ten jest przeznaczony dla uczniów, którzy kontynuują naukę bądź zdali egzamin wstępny na ten poziom. Poziom ten jest uzupełnieniem i rozszerzeniem poziomu Beginners. Studenci poznają nowe struktury gramatyczne i rozwijają słownictwo dotychczas nabyte. Ćwiczą zdobytą wiedzę pod kątem różnych sytuacji życiowych tj.: wyrażanie opinii, sytuacje na lotnisku, opis[…]

Poziom BEGINNERS – A1

Jest  to poziom dla początkujących. Uczestniczy kursu  poznają podstawy języka pod kątem wszystkich umiejętności językowych tzn.: mówienie, pisanie, słuchanie i czytanie. Wiedza ta jest czysto praktyczna i już od pierwszych spotkań studenci potrafią przedstawić się, zamówić hotel a pod koniec kursu potrafią również przeprowadzić prostą rozmowę telefoniczną, napisać krótki list lub przeczytać ogłoszenie prasowe.