Poziom PRE-INTERMEDIATE – A2

Tłumacząc dosłownie to poziom średnio-zaawansowany niższy. Poziom ten jest przeznaczony dla uczniów, którzy kontynuują naukę bądź zdali egzamin wstępny na ten poziom. Poziom ten jest uzupełnieniem i rozszerzeniem poziomu Beginners. Studenci poznają nowe struktury gramatyczne i rozwijają słownictwo dotychczas nabyte. Ćwiczą zdobytą wiedzę pod kątem różnych sytuacji życiowych tj.: wyrażanie opinii, sytuacje na lotnisku, opis drogi, przyjmowanie lub odmawianie zaproszenia, pisanie CV, czytanie krótkich tekstów.