Kursy egzaminacyjne

Kursy egzaminacyjne – FCE, CAE, CPE, BEC, TOEIC, egzamin gimnazjalny, egzamin maturalny nastawione są na zebranie, uzupełnienie wiedzy na odpowiednim poziomie oraz na zapoznanie ze strukturą danego egzaminu, jego wymogami, typami pytań. Zajęcia prowadzone są w oparciu o podręczniki oraz testy i autentyczne materiały egzaminacyjne.