listopad 17, 2016

Tłumaczenia

Szkoła Językowa britishPOINT oferuje wysoką jakość świadczonych usług tłumaczeniowych.

Ponadto oferujemy korekty tłumaczonych tekstów. Dzięki nim jesteśmy w stanie zagwarantować nie tylko poprawność tłumaczenia, ale także skuteczność przekazu zawartego w tekście.

Klauzula poufności: Zobowiązujemy się do zachowania poufności wszystkich informacji udzielonych i udostępnianych na potrzeby prawidłowego zrealizowania zlecenia.